Siir ve turleri


Şiir Nedir?

Şiir, kullanılan dilin kişisel üsluplar ile ve bazen de belirli kalıplar hâlinde kullanılmasıyla ortaya çıkmış olan sanatsal bir yazı türüdür. Şiirler, mısralardan oluşur. Genel hatlarıyla açıklanmış olan Şiir için net olarak yapılan bir tanımı bulunmamaktadır. Şiir yazarken belirli konular seçilmektedir. Bu konular belirli bir grup hâlinde toplanmıştır ve isimlendirilmiştir.
Şiir Türleri

Lirik şiir: Duygusal içerikli bir şiir türüdür. Belirli bir fikri veya bilgiyi anlatmaz. Öne çıkarılmak istenen ve duygulara hitap eden düşünceler üzerine yazılmaktadır.
Epik şiir: Kahramanlık, vatan ve millet sevgisi, yiğitlik ve mertlik unsurlarını içeren ve bu duygularla yazılmış olan şiirlerdir.

Didaktik şiir: Fikir vermek amacıyla veya bir bilgiyi öğretmek amacıyla yazılan şiirdir.
Pastoral şiir: Doğa ve doğanın güzellikleri ile kır ve çoban hayatını ortaya koyan ve bu konularda duygu yaratmak istenen şiir türüdür.
Satirik şiir: Herhangi bir konuda yergi içeren şiirlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir