Siir Terimleri

Şiir Terimleri

Mısra: Belirlenen bir ölçü ile veya bir satırlık birimde yazılan dizeye denir.
Nazım birimi: Şiiri oluşturan mısralara denir. Dörtlük hâlde olabileceği gibi beyit de olabilir.
Beyit: Ölçüsü belirlenmiş ve aynı olan, içinde bir anlam bütünlüğü bulunan ve iki dizeden oluşmuş nazım birimleridir.
Ölçü: Yazılan dizelerin hece sayılarına bağlı olarak belirli bir uyum içerisinde olmasıdır. Vezin olarak da bilinebilir.
Hece ölçüsü: Dizelerin oluşmasını sağlayan kelimelerin hece sayılarının eşit olmasını esas alan bir ölçüdür.
Aruz ölçüsü: Oluşturulan dizelerdeki hecelerin kısalık ve uzunluğuna göre, açık veya kapalı olmasına bağlı olarak düzenlenmektedir. Kısa hecelere nokta; uzun hecelere de çizgi konulur.
Serbest ölçü: Herhangi bir ölçüye bağlı değildir.
İmale: Aruz ölçüsünün kalıbına uyum sağlamak amacıyla kısa hecelerin uzun hece olacak şekilde dikkate alınmasıdır.
Zihaf: Uzun olan hecelerin kısa bir şekilde okunmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir