Tag Archives: dis

Dis Hasari Neden Olusur


Diş hasarının sebepleri;

• Derin ve eski çürük,

• Çatlamış ve tedavi edilmemiş diş,

• Dişe alınan darbeyle oluşan hasar şeklinde sıralanabilir.

Dişözü enfeksiyon kaptığında ve öldüğünde tedavi edilmediği takdirde, çene kemiği içinde abse oluşturan irin birikebilir, ağrıya neden olabilir.

Dişin durumu diş hekimi tarafından tespit edilir. Kanal tedavisinin uygulanacağı endodontiste yönlendirilir. Tedaviye başlanır ve dişin durumuna göre bir ya da birden fazla seansta tedavi sonlandırılır.

Dis Kanal Temizligi

Dişte kanal tedavisi, dişin kök kısmında küçük, ipliksi dokunun yani diş özünün (pulsa) hasar görmesi ya da ölmesi durumunda çıkarılması işlemidir.

Kanal tedavisi hangi hekim tarafından yapılır?

Endodontist tarafından yapılır. Endodonti özellikle kök kanalı tedavilerinin yapıldığı ana bilim dalıdır. Köklerdeki sağlık sorunları bazen dışarıdan fark edilmeyecek düzeydedir.

Dişözünün çıkarılmasından sonra geriye kalan boşluk temizlenir, şekillendirilir, dezenfekte edilir ve tekrar doldurulur. Dişözünün hasara uğraması durumunda eskiden diş çekilirdi. Yeni gelişmelerle birlikte hasarlı dişözü temizlenerek tedavi edilebilecek hale getirilir ve diş kurtarılır.